معنی و ترجمه کلمه flim-flam به فارسی flim-flam یعنی چه

flim-flam


سخن ياوه ،هرزه درايى ،گزاف گويى ،فريب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها