معنی و ترجمه کلمه fling to the wind به فارسی fling to the wind یعنی چه

fling to the wind


دور انداختن ،پشت پا زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها