معنی و ترجمه کلمه floating bridge به فارسی floating bridge یعنی چه

floating bridge


پل شناور
علوم نظامى : پل متحرک موقتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها