معنی و ترجمه کلمه floating point operation به فارسی floating point operation یعنی چه

floating point operation


عمليات مميز شناور
کامپيوتر : عملکرد با مميز شناور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها