معنی و ترجمه کلمه flocculose به فارسی flocculose یعنی چه

flocculose


مانند دسته پشم بهم چسبيده ،کرکى ،پشمى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها