معنی و ترجمه کلمه floo-floo به فارسی floo-floo یعنی چه

floo-floo


ورزش : تير مخصوص پرواز کوتاه و مستقيم براى شکار پرنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها