معنی و ترجمه کلمه floor-to-floor time به فارسی floor-to-floor time یعنی چه

floor-to-floor time


علوم مهندسى : زمان اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها