معنی و ترجمه کلمه fluctuating arc به فارسی fluctuating arc یعنی چه

fluctuating arc


علوم هوايى : قوس الکتريکى نوسان دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها