معنی و ترجمه کلمه flue pipe به فارسی flue pipe یعنی چه

flue pipe


(مو ).ناى يالوله ساز،لوله دودکش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها