معنی و ترجمه کلمه fluid dram به فارسی fluid dram یعنی چه

fluid dram


واحد سنجش مايعات برابر با 1/8 اونس مايع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها