معنی و ترجمه کلمه fluvial به فارسی fluvial یعنی چه

fluvial


رودخانه اى ،نهرى ،زيست کننده در رودخانه
زيست شناسى : رودخانه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها