معنی و ترجمه کلمه fluxing agent به فارسی fluxing agent یعنی چه

fluxing agent


شارژ
علوم مهندسى : ماده گدازاور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها