معنی و ترجمه کلمه flying ambulance به فارسی flying ambulance یعنی چه

flying ambulance


گردونه تندروبراى بردن زخم خوردگان جنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها