معنی و ترجمه کلمه flying shore به فارسی flying shore یعنی چه

flying shore


عمران : تير چوبى افقى جهت نگاهدارى دو ديوار مقابل هم که بطور موقت نصب ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها