معنی و ترجمه کلمه focal seizure به فارسی focal seizure یعنی چه

focal seizure


روانشناسى : حمله صرعى موضعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها