معنی و ترجمه کلمه fogbow به فارسی fogbow یعنی چه

fogbow


رنگين کمان حاصل از مه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها