معنی و ترجمه کلمه fogey به فارسی fogey یعنی چه

fogey


)=fogy(ادم عقب مانده وکهنه پرست ،ادم قديمى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها