معنی و ترجمه کلمه fogyish به فارسی fogyish یعنی چه

fogyish


کهنه پرست ،مانع پيشرفت ،قديمى مسلک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها