معنی و ترجمه کلمه fogyism به فارسی fogyism یعنی چه

fogyism


کهنه پرستى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها