معنی و ترجمه کلمه foin به فارسی foin یعنی چه

foin


پرتاب کردن( شمشير يانيزه)،فرو بردن شمشير يا نيزه ،(ج.ش ).دله ياسمور کوهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها