معنی و ترجمه کلمه folded optics به فارسی folded optics یعنی چه

folded optics


علوم نظامى : وسيله عکاسى يا ديدبانى تا شونده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها