معنی و ترجمه کلمه folding money به فارسی folding money یعنی چه

folding money


)=paper money(اسکناس ،پول کاغذى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها