معنی و ترجمه کلمه folding press به فارسی folding press یعنی چه

folding press


علوم مهندسى : پرس خم کارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها