معنی و ترجمه کلمه foliate papilla به فارسی foliate papilla یعنی چه

foliate papilla


روانشناسى : پرز برگ شکل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها