معنی و ترجمه کلمه foliicolous به فارسی foliicolous یعنی چه

foliicolous


انگل برگ ،رشدکننده بر روى برگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها