معنی و ترجمه کلمه foliicolous به فارسی foliicolous یعنی چه

foliicolous


انگل برگ ،رشدکننده بر روى برگ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها