معنی و ترجمه کلمه follow the ball به فارسی follow the ball یعنی چه

follow the ball


ورزش : دنبال توپ فرستادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها