معنی و ترجمه کلمه following sea به فارسی following sea یعنی چه

following sea


علوم نظامى : موج پاشنه
علوم دريايى : موج پاشنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها