معنی و ترجمه کلمه for two weeks به فارسی for two weeks یعنی چه

for two weeks


جلسه دوهفته پس افتاد،جلسه را به دوهفته بعد موکول کردند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها