معنی و ترجمه کلمه forced labour به فارسی forced labour یعنی چه

forced labour


کار اجبارى ،بيگارى
قانون ـ فقه : بيگارى
علوم نظامى : کار اجبارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها