معنی و ترجمه کلمه forced landing به فارسی forced landing یعنی چه

forced landing


علوم هوايى : فرود اجبارى
علوم نظامى : فرود اجبارى هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها