معنی و ترجمه کلمه forced marching به فارسی forced marching یعنی چه

forced marching


علوم نظامى : راه پيمايى اجبارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها