معنی و ترجمه کلمه forcing cone به فارسی forcing cone یعنی چه

forcing cone


مخروط مقاوم( لوله توپ)
علوم نظامى : مخروط مقاوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها