معنی و ترجمه کلمه fore-cabin به فارسی fore-cabin یعنی چه

fore-cabin


اطاق جلو کشتى( براى مسافرهاى درجه دوم)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها