معنی و ترجمه کلمه forearm به فارسی forearm یعنی چه

forearm


ساعد،بازو،از پيش مسلح کردن ،قبلا اماده کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها