معنی و ترجمه کلمه foreby به فارسی foreby یعنی چه

foreby


نزديک ،از پهلوى ،جز،سواى ،گذشته


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها