معنی و ترجمه کلمه foredoom به فارسی foredoom یعنی چه

foredoom


تقدير،محکوميت قبلى ،ازپيش مقدر يا محکوم کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها