معنی و ترجمه کلمه forehand به فارسی forehand یعنی چه

forehand


ضربه با روى راکت ،قسمت ممتاز،مزيت ،سرعمله ،مباشر،سروسينه ودست اسب ،جلودار،پيشتاز
ورزش : ضربه از سمت راست بدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها