معنی و ترجمه کلمه foreign particle به فارسی foreign particle یعنی چه

foreign particle


علوم مهندسى : جسم خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها