معنی و ترجمه کلمه testes به فارسی testes یعنی چه

testes


روانشناسى : بيضه ها

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها