معنی و ترجمه کلمه با خاک اره پوشاندن به انگلیسی با خاک اره پوشاندن یعنی چه

با خاک اره پوشاندن

sawdust

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها