معنی و ترجمه کلمه foreign trade multiplier به فارسی foreign trade multiplier یعنی چه

foreign trade multiplier


بازرگانى : ضريب فزاينده بازرگانى خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها