معنی و ترجمه کلمه foreign trade به فارسی foreign trade یعنی چه

foreign trade


بازرگانى خارجى
بازرگانى : تجارت خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها