معنی و ترجمه کلمه forenoon watch به فارسی forenoon watch یعنی چه

forenoon watch


علوم نظامى : پاس قبل از ظهر
علوم دريايى : پاس قبل از ظهر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها