معنی و ترجمه کلمه forged side به فارسی forged side یعنی چه

forged side


معمارى : سطح فرو رفته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها