معنی و ترجمه کلمه forgery به فارسی forgery یعنی چه

forgery


صورت سازى ،سند سازى ،جعل اسناد،امضاء سازى ،سند جعلى
قانون ـ فقه : جعل امضا
بازرگانى : سند سازى ،امضاى جعلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها