معنی و ترجمه کلمه form (sheet) به فارسی form (sheet) یعنی چه

form (sheet)


ورزش : جدول نشاندهنده وضع گذشته اسبها


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها