معنی و ترجمه کلمه form drag به فارسی form drag یعنی چه

form drag


معمارى : مقاومت ناشى از شکل جسم
علوم هوايى : پساى شکل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها