معنی و ترجمه کلمه form-grind به فارسی form-grind یعنی چه

form-grind


علوم مهندسى : سنگ زدن در مقطع طولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها