معنی و ترجمه کلمه formal group به فارسی formal group یعنی چه

formal group


روانشناسى : گروه رسمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها