معنی و ترجمه کلمه formative به فارسی formative یعنی چه

formative


تشکيل دهنده ،ترکيب کننده ،سازنده ،حرف زائد،کلمه مشتق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها